Hiển thị một kết quả duy nhất

425,000,000 
580,000,000 
715,000,000 
1,020,000,000 
330,000,000 
380,000,000 
636,000,000 
410,000,000 
995,000,000 
799,000,000 
.
.
.
.